Mua hàng Amazon nhanh chóng, uy tín, hàng về chỉ từ 7-9 ngày

Mua hàng Amazon nhanh chóng, uy tín, hàng về chỉ từ 7-9 ngày

Mua hàng Amazon nhanh chóng, uy tín, hàng về chỉ từ 7-9 ngày

Mua hàng Amazon nhanh chóng, uy tín, hàng về chỉ từ 7-9 ngày

Mua hàng Amazon nhanh chóng, uy tín, hàng về chỉ từ 7-9 ngày

Người bán nổi bật

24,153
Car Part
Đơn hàng
Car Part
Đơn hàng
5,864
Beauty
Đơn hàng
7,854
Baby Goods
Đơn hàng
10,253
Baby Goods
Đơn hàng
6,963
Fashion
Đơn hàng
Fashion
Đơn hàng
Fashion
Đơn hàng
8,475
Fashion
Đơn hàng
10,526
Home & Kitchen
Đơn hàng
Health & Personal Care
Đơn hàng
7,544
Home & Kitchen
Đơn hàng
Phone Accessories
Đơn hàng
10,252
Phone Accessories
Đơn hàng
7,585
Phone Accessories
Đơn hàng
9,215
Phone Accessories
Đơn hàng

Quy trình mua hàng

1. Tìm kiếm sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm bạn muốn mua hoặc đấu giá
Kiểm tra giá 
Ezbuy sẽ xác nhận giá sản phẩm và phí dịch vụ, hãy kiểm tra kỹ lưỡng!
2. Thanh toán lần 1 
Thanh toán đơn hàng của bạn: Giá sản phẩm, phí dịch vụ, phí gói
Chờ một vài ngày
Chờ sản phẩm chuyển đến kho của Ezbuy
3. Lựa chọn phương thức vận chuyển
Khi các sản phẩm đã đến kho Ezbuy, bạn hãy chọn phương thức vận chuyển quốc tế.
 
 
4. Thanh toán lần 2
Thanh toán phí: Phí dịch vụ gia tăng; phí vận chuyển nội địa Nhật; phí vận chuyển Quốc tế
 
 
5. Chờ nhận bưu kiện của bạn