NEED HELP? TALK TO AN EXPERT +81 80-6022-7335
Follow Us:

Hồ sơ doanh nghiệp

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Ezbuy Japan (Ezbuy Inc) được thành lập từ năm 2020 tại Tokyo của Nhật Bản.

Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Ezbuy định hướng tập trung phát triển trong lĩnh vực Thương mại điện tử xuyên biên giới và Chuyển phát quốc tế với mong muốn trở thành cầu nối mang tinh hoa của Nhật Bản đến mọi nơi trên Thế giới.

Chúng tôi luôn không ngừng học hỏi đổi mới, phát triển giao thương, bán hàng toàn cầu, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế Nhật Bản thêm vững mạnh.

Thông tin chung

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Ezbuy Japan (Ezbuy inc)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0115 - 01 - 026853
Vốn điều lệ của chủ sở hữu: ¥50.000.000
Mã bưu điện: 〒136-0075
Địa chỉ: Tokyo, Koto City, Shinsuna, 3 Chome−10−8, 1F Warehouse 3
Văn phòng tại Việt Nam: No. 8, Le Quang Dao, Nam Tu Liem, Hanoi
Website: https://ezbuy.jp/

Bản đồ đường đi

OCT - DEC 2021 MAY - JUL 2015 JULY - AUG 2021 SEPT - OCT 2021 OCT - DEC 2022 JULY - SEPT 2022 APR - JUNE 2022 JAN - MAR 2022 JAN - MAR 2023 APR - JUN 2023 JULY - SEPT 2023 OCT - DEC 2023 OCT - DEC 2024 JUL - SEPT 2024 APR - JUN 2024 JAN - MAR 2024 More Operational Africa Expansion Latin America Expansion Middle East Expansion Re-branding & Fully-developed platform South Asia expansion Europe Expansion North America Expansion Ezbuy Stable Coin Ezbuy Lending Ezbuy Investment Crypto Payment & Ezbuy Farming Ezbuyglobal.io Launch Private Offering Public Offering Ezbuy Wallet & Staking Proxy PurchasingPackage ForwardingE-commerce MarkeplaceShopping Extension for Chrome Browser Venture Capital fund raisingPublic Sales planning Token Generation EventInitial DEX offering (Pancake Swap, Uniswap) Android & iOS Mobile AppsEzbuy Staking ProgramAirdrop for Ezbuy Vietnam & CambodiaCentralized exchanges listing Launch stable coin to facilitate price volatilityLaunch Social LivestreamingEzbuy token Buy/Burn Crypto-backed loansLaunch P2P Delivery Investment into Ezbuy's projects & partnersLaunch B2B WholesalingAffiliate/Referral programs BTC, ETH, USDT & Ezbuy payment acceptanceEzbuy Farming Program New brand identityComplete all features ready for market expansionMarket expansion planning Launch full services in Canada & UKMarket expansion to South Asian countries Launch full services in France & ItalyMarket expansion to EU countries Market expansion to North American countriesEzbuy token Buy/Burn
Proxy PurchasingPackage ForwardingE-commerce MarkeplaceShopping Extension for Chrome Browser Ezbuyglobal.io Launch MAY - JUL 2015 Private Offering JULY - AUG 2021 Venture Capital fund raisingPublic Sales planning Public Offering SEPT - OCT 2021 Token Generation EventInitial DEX offering (Pancake Swap, Uniswap) Android & iOS Mobile AppsEzbuy Staking ProgramAirdrop for Ezbuy Vietnam & CambodiaCentralized exchanges listing Ezbuy Wallet & Staking OCT - DEC 2021 Launch stable coin to facilitate price volatilityLaunch Social LivestreamingEzbuy token Buy/Burn Ezbuy Stable Coin OCT - DEC 2022 Crypto-backed loansLaunch P2P Delivery Ezbuy Lending JULY - SEPT 2022 Investment into Ezbuy's projects & partnersLaunch B2B WholesalingAffiliate/Referral programs Ezbuy Investment APR - JUNE 2022 BTC, ETH, USDT & Ezbuy payment accep-tanceEzbuy Farming Program Crypto Payment & Ezbuy Farming JAN - MAR 2022 New brand identityComplete all features ready for market expansionMarket expansion planning Re-branding & Fully-developed platform JAN - MAR 2023 Launch full services in Canada & UKMarket expansion to South Asian countries South Asia expansion APR - JUN 2023 Market expansion to North American countriesEzbuy token Buy/Burn North America Expansion OCT - DEC 2023 More Operational OCT - DEC 2024 Africa Expansion JUL - SEPT 2024 Latin America Expansion APR - JUN 2024 Middle East Expansion JAN - MAR 2024