NEED HELP? TALK TO AN EXPERT +81 80-6022-7335
Follow Us:

Văn hóa của chúng tôi

Văn hóa gắn liền với lịch sử phát triển của Ezbuy

Chúng tôi lặp đi lặp lại liên tục. Không có cái gọi là phiên bản tốt nhất của bất kỳ thứ gì, chỉ là một luồng cải tiến và thử nghiệm liên tục. Chúng tôi di chuyển rất nhanh, rất nhanh. Những thay đổi lớn có thể được thực hiện trong vài ngày, nhiều lần chỉ trong vài giờ. Chúng tôi cố gắng sử dụng dữ liệu để cung cấp thông tin cho quyết định của mình nhiều nhất có thể. Hầu hết thời gian, nhóm của bạn sẽ không cần hỗ trợ kỹ thuật từ các nhóm khác.

Tại Ezbuy, chúng tôi trân trọng những giá trị văn hóa chung:

Văn hóa chia sẻ
Văn hóa gần gũi
Văn hóa chia sẻ
0 +
Khách hàng
0 +
Khách hàng
0 +
Khách hàng

Văn hóa tổ chức

01

Khách hàng và đối tác

Người hưởng những lợi ích mang lại từ dịch vụ của bạn

02

Nhóm nhân viên trực tiếp

Cung cấp dịch vụ trực tiếp nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng

03

Nhóm lãnh đạo và quản lý

Hỗ trợ nhân viên trực tiếp giải quyết công việc và khó khăn rắc rôi

04

Nhóm quảng lý cao cấp

Hoạch định tầm nhìn, chiến lược rõ ràng

Khách hàng và đối tác
Nhóm nhân viên trực tiếp
Nhóm lãnh đạo và quản lý
Nhóm quản lý cao cấp

Văn hóa đổi mới và sáng tạo

Chúng tôi không ngừng học hỏi từ khách hàng, đối tác và đồng nghiệp của mình để có tư duy vượt trội, nỗ lực đi đầu trong công nghệ mới, sản phẩm mới và phương pháp quản lý mới.

Văn hóa chia sẻ

Tại Ezbuy, chúng tôi đề cao văn hóa chia sẻ. Chúng tôi tin rằng ý thức mạnh mẽ về giá trị của văn hóa chia sẻ cho phép Ezbuy duy trì và phát triển một cộng đồng chung và văn hóa doanh nghiệp.

Văn hóa gần gũi

Tại Ezbuy, mọi thành viên đều được chăm sóc, hỗ trợ và chúng tôi luôn hướng tới cùng một mục tiêu ‘’ vì sự hài lòng của khách hàng và sự phát triển lâu dài của công ty ’’.