NEED HELP? TALK TO AN EXPERT +81 80-6022-7335
Follow Us:

Văn hóa của chúng tôi

Văn hóa gắn liền với lịch sử phát triển của Ezbuy

Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực. Với tinh thần “Không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn”, Ezbuy luôn cố gắng cải tiến và thử nghiệm kiến thức mới. Những thay đổi lớn lao được tích cóp từ những thay đổi nhỏ từng ngày, từng giờ. Chúng tôi luôn làm việc dựa trên cơ sở dữ liệu, sử dụng dữ liệu để phân tích và đưa ra quyết định. Với sự hỗ trợ của Ezbuy, khách hàng sẽ không cần đến sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Ezbuy luôn trân trọng những giá trị văn hóa cốt lõi chung:

Văn hóa chia sẻ
Văn hóa đổi mới & sáng tạo
Văn hóa đồng đội
Dám nghĩ, dám làm
Duy trì & phát huy truyền thống Nhật Bản

Văn hóa tổ chức

01

Khách hàng và đối tác

Người hưởng những lợi ích mang lại từ dịch vụ của bạn

02

Nhóm nhân viên trực tiếp

Cung cấp dịch vụ trực tiếp nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng

03

Nhóm lãnh đạo và quản lý

Hỗ trợ nhân viên trực tiếp giải quyết công việc và khó khăn rắc rối

04

Nhóm quảng lý cao cấp

Hoạch định tầm nhìn, chiến lược rõ ràng

Khách hàng và đối tác
Nhóm nhân viên trực tiếp
Nhóm lãnh đạo và quản lý
Nhóm quản lý cao cấp

Văn hóa đổi mới và sáng tạo

Chúng tôi không ngừng học hỏi từ khách hàng, đối tác và đồng nghiệp của mình để có tư duy vượt trội, nỗ lực đi đầu trong công nghệ mới, sản phẩm mới và phương pháp quản lý mới.

Văn hóa chia sẻ

Tại Ezbuy, chúng tôi đề cao văn hóa chia sẻ. Chúng tôi tin rằng ý thức mạnh mẽ về giá trị của văn hóa chia sẻ cho phép Ezbuy duy trì và phát triển một cộng đồng chung và văn hóa doanh nghiệp.

Văn hóa đồng đội

Ở Ezbuy, mọi thành viên đều được quan tâm, giúp đỡ và cùng đồng tâm, đồng sức hướng đến một mục tiêu chung “vì sự hài lòng của khách hàng và sự phát triển trường tồn của công ty”.

Dám nghĩ, dám làm

Xoay quanh giá trị này, đội ngũ Ezbuy luôn thiết lập mục tiêu và các bước hành động cụ thể. Tinh thần dám nghĩ giúp phát huy năng lực của từng thành viên Ezbuy đến mức tối đa. Hành động chính là sức mạnh, chỉ có hành động mới có thể hoàn thành sứ mệnh và tạo ra những giá trị tốt đẹp. Chúng tôi luôn nỗ lực theo đuổi mục tiêu đến cùng và can đảm đối mặt với mọi thách thức.

Duy trì & phát huy truyền thống Nhật Bản

Ezbuy luôn đề cao tinh thần làm việc tích cực và hiệu quả của Nhật Bản. Chúng tôi luôn nỗ lực học hỏi và khuyến khích nhân viên phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.