logo
logo

Đối tác & Mạng lưới

Trang chủ / Đối tác & Mạng lưới
Đối tác
Ezbuy Japan cho ra đời sàn Janbox và tích hợp với các trang thương mại điện tử nổi tiếng tại Nhật Bản. Tất cả nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm và bán hàng tiện lợi nhất cho cả người mua và người bán.
/uploads/Rectangle_6526_1151c79022.png
partner
Yahoo! Shopping
partner
Yahoo Auction
partner
Amazon Japan
partner
Mercari
partner
Zozotown
Chính thức trở thành đối tác với Mercari - một trong ba sàn thương mại điện tử lớp nhất Nhật Bản
Ezbuy Japan chính thức trở thành đối tác chiến lược bán hàng xuyên biên giới của Mercari kể từ tháng 10 năm 2023.
/uploads/Rectangle_6532_60c9f64648.png
Mạng lưới
Mạng lưới vận chuyển
Ezbuy Japan sở hữu mạng lưới đối tác vận chuyển và xử lý đơn hàng rộng lớn ở cả Nhật Bản và Việt Nam, hỗ trợ tối đa người mua và người bán trong việc giao thương xuyên biên giới giữa hai quốc gia.
/uploads/Layer_1_36aaf4d56f.svg
Nhật Bản
Việt Nam
/uploads/Rectangle_29_3_5385feeffc.png
/uploads/Rectangle_29_2_308c6d8c1d.png
/uploads/Rectangle_30_1_4a693bda2c.png
/uploads/Rectangle_29_1_a25509d300.png
/uploads/Rectangle_29_aa31a67e1a.png
/uploads/Rectangle_30_0643d43812.png
Mạng lưới kho vận
Tại Nhật Bản, Ezbuy Japan đang vận hành hệ thống kho hàng hiện đại ở các tỉnh thành. Tại Việt Nam, chúng tôi hợp tác với EFEX để cung cấp mạng lưới kho bãi có sẵn có trên toàn quốc.
Ở Nhật Bản
Ở Việt Nam
/uploads/OBJECTS_1_2a31293422.svg
TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ
Chúng tôi cũng hợp tác với Ichiba SaaS để cung cấp sự hỗ trợ về mặt công nghệ cho các doanh khi thâm nhập thị trường TMĐT Nhật Bản và Việt Nam.
/uploads/Logo_d0dc2ca843.svg/uploads/Logo_1_ddc20ba245.svg/uploads/Logo_2_3618c70343.svg/uploads/Logo_3_6f505f4c1c.svg/uploads/Logo_4_65197a8318.svg/uploads/Logo_5_2f8ff2104a.svg
Với các đối tác và mạng lưới đáng tin cậy, Ezbuy Japan không chỉ mở ra chân trời mua sắm không biên giới cho khách hàng quốc tế mà còn cung cấp cầu nối thương mại điện tử cho người bán tại Nhật Bản và Việt Nam
Trải nghiệm